تامین و تدارک فرابین

تامین و تدارک فرابین

تامین زنجیره فولاد در کشور در قالب سنگ آهن، کنستانتره، آهن گندله، آهن اسفنجی، شمش مقاطع

تامین و تدارک فرابین

تامین و تدارک فرابین

طراحی تامین ساخت طرح توسعه تولید آهن اسفنجی ذوب آهن اصفهان (طرح قائم 2) با ظرفیت 2000 تن

تامین و تدارک فرابین

تامین و تدارک فرابین

تامین زنجیره فولاد در کشور در قالب سنگ آهن، کنستانتره، آهن گندله، آهن اسفنجی، شمش مقاطع

تامین و تدارک فرابین

تامین و تدارک فرابین

طراحی تامین ساخت طرح توسعه تولید آهن اسفنجی ذوب آهن اصفهان (طرح قائم 2) با ظرفیت 2000 تن

تامین کالا و مواد اولیه

اخذ نمایندگی داخلی و خارجی

تامین کالا و مواد اولیه

تکمیل زنجیره تامین

صادرات و واردات

مشاوره کلیه خدمات گمرکی

تامین کالا و مواد اولیه

اخذ نمایندگی داخلی و خارجی

مشارکت و سرمایه گذاری

تکمیل زنجیره تامین

صادرات و واردات

مشاوره کلیه خدمات گمرکی

تضمین کیفیت

0
نیروی انسانی
0
معامله انجام شده
0
مشتری

مشتری های ما